Bảng Giá

Chi phí thuê website theo tháng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Cá nhân

 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 1GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Tích hợp facebook chat
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 15GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Thay đổi giao diện tùy biến
 • Tích hợp thanh toán Online

Doanh nghiệp

 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 4GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Tích hợp facebook chat
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Combo tặng logo doanh nghiệp
 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 15GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Thay đổi giao diện tùy biến
 • Tích hợp thanh toán Online
Ưu đãi

Cao cấp

 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 15GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Thay đổi giao diện tùy biến
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Website bán hàng (eCommerce)
 • Quản lý đơn hàng / Sản phẩm
 • Tên miền riêng
 • Quản trị giao diện
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 15GB
 • Tối ưu SEO
 • Băng thông không giới hạn
 • Kết nối Google Analytic
 • Thay đổi giao diện tùy biến
 • Tích hợp thanh toán Online

Giải pháp toàn diện
cho bộ nhận diện thương hiệu của bạn

Topdesign cung cấp những dịch vụ dành riêng cho Start-Up
từ bộ nhận diện thương hiệu và website bán hàng, giới thiệu, một chi phí chỉ từ 150.000đ/tháng